Pöytäkirja

Alla näet valitsemasi kokouksen pöytäkirjan asiat. Jos koostettu pöytäkirja on saatavilla, voit avata sen klikkaamalla Kooste (PDF) -linkkiä. Yksittäisen asian asiakirjatiedoston voit avata klikkaamalla asian Otsikkoa. Kaikki asiakirjat aukeavat samalle välilehdelle.

Mikäli yksittäisestä asiakirjasta on näkyvissä kaksi eri versiota, voit avata saavutettavan html-muotoisen asiakirjaversion klikkaamalla asian Otsikkoa. PDF-muotoinen asiakirjaversio aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaan PDF-linkkiä.

Asian liitenäkymä aukeaa, kun klikkaat asian kohdalla olevaa liitteiden kpl-linkkiä.

Kokouksen tiedot: Lapin hyvinvointialueen aluehallitus 7, Pöytäkirja 11.5.2022 13:00
§ Otsikko Liitteet
Kansilehti (osallistujat)   (PDF) -
102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus   (PDF) -
103 Pöytäkirjantarkastajan valinta   (PDF) -
104 Työjärjestyksen hyväksyminen   (PDF) -
105 Taloussuunnitelmavuosien 2023-2025 ja talousarvion 2025 laadintaohjeet   (PDF) 1 kpl
106 Muutokset talousarvioon 2022   (PDF) 1 kpl
107 Talouden toteuma 1.1.-31.3.2022   (PDF) 1 kpl
108 Lapin hyvinvointialueen henkilöstön siirtosuunnitelma ja -sopimus   (PDF) 3 kpl
109 Henkilöstöjaoston valitseminen   (PDF) -
110 Vastuualueet   (PDF) -
111 Toimialajohtajien virkojen perustaminen, kelpoisuusvaatimusten vahvistaminen ja virkavalintamenettely   (PDF) -
112 Tukitoimintojen toimialat ja vastuualueet sekä johtajavirkojen perustaminen   (PDF) -
113 Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alijäämän kattaminen   (PDF) 3 kpl
114 Ruokapalveluiden järjestäminen Lapin hyvinvointialueella   (PDF) 1 kpl
115 Yksityisten tehostetun palveluasumisen palveluntuottajien hinnankorotusesitykset 1.4.2023 alkaen/ suositukset kunnille   (PDF) -
116 Pohjoisen yhteistyöalueen luottamushenkilö- ja virkamiesjohdon seminaari   (PDF) 1 kpl
117 Pöytäkirjojen tarkastaminen, allekirjoittaminen, nähtävänäpito ja pöytäkirjanotteiden antaminen   (PDF) -
Muutoksenhakuohjeet   (PDF) -